Deko Design & Building
according to your needs

Този бюджетен конфигуратор има за цел да улесни избора Ви на нискоенергийна къща и степента й на завършване. Всички предложени цени са с включен ДДС в съответствие с местното данъчно облагане. Продуктите, компонентите и услугите предложени на внимание Ви са прецизно селектирани с оглед тяхното приложение, експлоатациони разходи, качество и гаранция. При интерес, в последващ етап, заедно можем да прегледаме, оценим и изберем подобни, които напълно да отговарят на вашия стил и бюджет, като същевременно запазват енергийно-ефективните предимства на къщите. Пишете ни за да споделите вашите очаквания и въпроси, след което заедно да намерим оптималното за Вас решение.
*DDB си запазва правото да променя цени на продукти и услуги взависимост от пазарни промени и локални специфики до сключване на финалното споразумение .