Deko Design & Building
scope of supported services

Service includes: Site inspections, Development and Permit drawings, Compiling the documents needed to the local building authority, Detailed drawing and specifications, Construction Documents, Low-energy design, Interior design, Landscaping design, BIM design, Construction observation and quality control and real time works navigation, Extensive documentation for construction supervision, Detailed MEP design and specifications, Solar design, Value engineering, Resource planning, Time schedule, As-built drawings.

Проектиране

- включва всички архитектурни и инженерни услуги свързани с проекта.

Услугите включват: Инспекция на строителната площадка, Разработка проект и градоустройствени схеми необходими за издаване на Разрешение за строителство, Подробни работни чертежи и спецификации, Документи съпътстващи изпълнението на строителните работи, Нискоенергиен дизайн, Интериор, Озеленяване, BIM дизайн, подробна документация за строителен надзор, Пълен МЕР проект и спецификации, соларен дизайн, Стойностно-функционален анализ, планиране на ресурсите, работен график, екзекутиви.

* Услугите не включват общински такси или такси за обществени услуги.
Поради продължителните процеси на разглеждане в много общини, ние препоръчваме от името на инвеститора на проекта да бъде ангажиран местен регистриран архитект, който да следва процедурата и да се грижи за получаването на разрешение за строеж. На по-късен етап инвеститорът, може да използва горепосоченото лице като независим контрол на качеството, контролиращ строителния процес от името на инвеститора.

Строителство 

- включва всички необходими дейности за изпълнението на сградата.

Услугите включват: Подготвителни работи, Земни работи, Нулев цикъл, Бетониране на подовите конструкция. Заготовки, Доставка и монтаж на конструкция, стени, покриви, дограма, Довършителни работи, Инсталационни работи вкл. ОВК, ВиК, Дренажна, Соларна, Пожарогасителна, Електро, системи за пожароизвестяване и аларми, Системи за глас и данни, Системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение, BMS.

* Услугата не включва пътища вкл. временни, огради, външни трасета и връзките й с обществени комунални мрежи.

construction_07.png
Приложимостта на представените услуги зависи от избрания от Вас финансов план. Допустимо е отделни видове работи, особено подготвителни работи и масови земни работи, които не изискват прецизна координация, поради финансови съображения да се поемат директно от инвеститора.
Service includes: Painting, Flooring and cladding, Production, delivery and installation of designer furniture, Spa zones cladding, Designer carpets, Curtains, Kitchen appliances, Sanitary equipment, Lighting and systems fixtures, Sockets

  

Интериор 

- включва стилни и практични интериорни решения за всички зони.

Услугите включват: Боядисване, настилки и облицовки, Проектиране, производство, доставка и монтаж на мебели, Облицовки и оборудване за Спа зони, Завеси и мокети, Кухненско оборудване, Санитарно оборудване, Осветителни тела и системи, Ключове и контакти.
Нашите дизайнери могат да предложат елегантни и функционални решения за интериора и екстериора, а същевеменно всеки работен детайл на проекта ще бъде координиран и одобрен от клиента. Специализирани в различни популярни и непопулярни строителни продукти, нашите партньори ни помагат да отговорим на всяко желание на клиента и да задоволим всеки вкус.
 
 
 
 
 
 
Екстериор
- включва многобройни и разнообразни решения на околното пространство.

Услугите включват: Озеленяване, Напоителна система, Декоративни растения, дървета, трева, Алпинеум, Алеи, Огради, Дворно осветление, Басейни, детски площадки и др.

Landscaping, Irrigation system, Decorative plants, trees, grass, Rockery, Alleys, Fencing, Courtyard lighting, Pool, Outdoor playgrounds,

Как да продължим - стъпка по стъпка

Свържете се с нас след като сте готови с избора на вашия тип концепция и предварителен бюджет в нашия онлайн конфигуратор. Сътрудничеството ни започва след подписване на предварителен договор и пристъпва към първата стъпка - адаптиране на избрания проект и изготвяне на необходимата проектна документация за строителното разрешение. Планирането на къщата ви е двупосочен процес, поради което заедно трябва да приспособим избрания тип къща към специфичните условия на парцела и нуждите ви. Етапът приключва с определянето на окончателния обхват и бюджета на проекта в едно с пълното му специфициране. Следващата стъпка е окончателното споразумение, на база на което ще бъдат реализирани избраните услуги в условията на договорената крайна финансово-времева рамка и при предпоставките за сигурност и коректност.